DE 8 STAPPEN TOT RAJA YOGA

Sta eens even stil bij wat je echt wilt.png

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Yoga beoefening  is een chronologisch opeenvolgend proces dat via acht stappen, komt tot het doel, in 1 woord: éénwording. Teveel nadruk op één of enkele aspecten van deze 8 stappen brengt onevenwichtigheid van het geheel teweeg. Grondig en langzaam, daardoor wel blijvend omschrijft Patanjali de methodiek en praktijk om het doel te bereiken. Stap 8 is het doel, Samadhi, dat echter nooit bereikt kan worden door de andere 7 stappen niet te beoefenen. Het resultaat is een diep gevoel van geluk, een liefdevolle aanwezigheid overgaand in vrede of ‘‘zijn’’.

Ter inleiding op de stappen
Veel onduidelijke spanningen in de mens worden recht gezet door de herkenning van de Yama’s en Niyam’s als zijnde de oorzaak van deze spanningen. De lichaamshoudingen, Asana aannemen (stap 3)  maken het hervonden evenwicht groter en bewaren dit. Energiebeheersing (stap 4) is een krachtige techniek die snel vorderingen brengt in concentratie (stap 6, populair heet dit mindfulness)  en meditatie (stap 7). We leggen alle stappen duidelijk uit en beoefenen deze samen met je in de opleidingen. Ze staan hier opeenvolgend.

Klik op de afbeelding om te vergroten.

  1. Morele principes of Yama’s. Allereerst roep je een halt toe door te gaan kijken naar alle bestaande gewoonten op het gebied van geweld, leugen, diefstal, “onkuisheid” en begeerte in jezelf. Je krijgt hierdoor veel meer rust. (De twee stappen bij punt 1 en 2 worden duidelijk uitgelegd en zijn in de praktijk anders dan dat je ze leest. Bijvoorbeeld geweldloosheid begint als eerste met assertiviteit, dan opklimmend naar een liefdevolle levenshouding.)

  2. Aanbevelingen of idealen of Niyama’ s. Aansluitend proberen we een stevig fundament te leggen door te begrijpen wat zuiverheid, tevredenheid, doelgerichtheid, zelfstudie en overgave aan de/het allerhoogste, inhouden.

  3. Fysieke houdingen of Asana’s. Zonder twijfel komt door juiste beoefening van lichamelijke houdingen: Gezondheid, soepelheid en kracht. Uitgangspunten hierbij zijn stap 1 en 2.

  4. Energiebebeersing (Pranayama). Omdat de energiekanalen door de voorgaande stappen grotendeels vrijgemaakt worden, kun je vervolgens met de beheersing van energie beginnen. Vitaliteit en kracht worden drastisch verhoogd. Het betreft hier een wonderlijk proces, ‘‘de ademhalingen’’ gaan door de bindhu’s.

  5. Onthechting (Pratyahara). Als gezond mens word je gevoeliger. Het leren terugtrekken of onthechting wordt noodzakelijk om emotionele en mentale balans te behouden. Je leert hoe je efficiënt los kunt laten waar nodig.

  6. Concentratie (Dharana) Door concentratie van de aandacht op een enkel gekozen object verhoog je de mentale kracht. Het wordt ook mindfulness genoemd.

  7. Meditatie (Dhyana). Wanneer er bijna geen onderbrekingen meer optreden in de gedachtenvorming heb je éénpuntige gerichtheid van aandacht bereikt. Rust is het gevolg.

  8. Contemplatie (Samadhi). Tenslotte verkrijg je ware kennis, samen met het ontwaken van vermogens, door de geweldige kracht van contemplatie. De techniek tot beheersing van het bovenbewustzijn. Letterlijk: ‘schouwen’.

Raja Yoga – Royal Yoga of Koninklijke Yoga
Raja Yoga is één van de 4 hoofdtakken van wereldwijde Yogabeoefening en staat beschreven in Patanjali’s Yogasutra’s. maar ook in de Hatha Yoga Pradipika en in de Bhagavad Gita. Raja Yoga is een samenstelling van praktische oefeningen om de geest te leren beheersen. Het gaat om bewustwording en het vermogen de gedachten in banen te leiden. Wie deze vorm van Yoga beoefent, bewandelt de koninklijke weg: raja betekent koning of hoogste.

Vrij vertaald bereikt men door Raja Yoga een goede aanéénschakeling tussen de onderdelen in het menselijk wezen. De buitenkant, het lichaam en de binnenkant, het denken, de emoties voelen en de eeuwige ziel gaan veel beter met elkaar samenwerken.Van oudsher ging deze kennis mondeling over van leraar op leerling. Het boek ‘De Yogasutra’ s van Patanjali’ vormt de leidraad voor goede Yogabeoefening in de eerste 4 jaren. Samen met aanvullende kennis uit andere werken over Yoga krijgen we een stabiele en goed begrijpbare basis. Omdat je zelf probeert en oefent koppel je eigen ervaringen aan de onderwerpen die je bestudeert.

Ergens komt het een keer….. Je bent ergens aan Yoga begonnen, maar je wilt er nu veel meer over weten. Het zal blijken dat deze Yogaschool de bron is van kennis in de loop der jaren doorgegeven in de verre regio. Deze is ook voor jou bedoeld. Kom graag eens langs op één van onze lezingen over Raja Yoga. Overigens heb je geen Yoga ”voorkennis” nodig om deel te nemen aan de Basisopleidingen. Een goede gezondheid en normale conditie is genoeg.