Docentenopleiding Raja Yoga – hoog niveau

Je hebt de Basisopleiding afgerond en je wilt de Docentenopleiding Raja Yoga gaan volgen. Je wilt je verder ontwikkelen als mens en een betere Yogabeoefenaar worden. Je wenst alles te weten over de spirituele achtergronden van de heilige Raja Yoga wetenschap. Je probeert het persoonlijke zelf te verbinden met het hogere Zelf. Je probeert de diepte van het eigen Wezen te ervaren, met de geweldige kracht van Samadhi, om de eigen werkelijkheid te zien. Misschien wil je op den duur les gaan geven, maar dan alleen op een enthousiaste en gefundeerde wijze. In de Docentenopleiding ligt de nadruk op Raja Yoga, toch vergeten we de Hatha Yoga training niet omdat deze twee bij elkaar horen.

docentenopleiding raja yogaDoelstelling van de Docentenopleiding
Het doel van de docentenopleiding is je vaardigheid en bekwaamheid bij te brengen op de enige geldige traditionele manier zodat je een echte leraar kunt worden en het beroep van Yogadocent, na een erkenning, kunt uitoefenen. Vele deelnemers volgen deze Yogatraining echter omdat deze zeer gefundeerd is en als erg goed bekend staat. Persoonlijke ontwikkeling speelt voor vele studenten een belangrijke rol. De thema’s zijn razend interessant, evenals de verkregen effecten. Door de opbouw van persoonlijke kennis komt men op vele gebieden in het leven vooruit. Het vinden van Dharma is daarbij uiteindelijk essentieel. Bij succesvol afstuderen wordt tevens werk door de Yogaschool aangeboden.

Erkenning en examen
Je vraagt een diepgaand persoonlijk gesprek aan met je leraar op het einde van de docentenopleiding. In dit examen worden 3 onderdelen getoetst. Dat zijn 1. asanas, 2. theorie over Yoga over eerste vier les jaren en 3. de ontwikkelde contemplatie vaardigheden. Natuurlijk is je inzet tijdens de jaren van opleiding ook van belang, de leraar neemt dit ook mee in zijn beoordeling. Twee examinatoren zullen het examen afnemen. Uiteraard doe je pas examen wanneer je meent voldoende stof te hebben verwerkt. Een echte Yogadocent is herkenbaar aan zijn kennis van de Mudra’s (energiezegels, Hatha Yoga Pradipika, hoofdstuk III, vers 129). Wanneer je door twee meesters erkend wordt, kun je je als een traditionele Yogadocent(e) beschouwen.

Aanbeveling voor toelating
1 • Vooropleiding: Basisopleiding / aantoonbare andere gedegen Hatha Yoga training.
2 • Sympathie : voor de aanvang van de opleiding een gesprek regelen met de docent.

De Docentenopleiding bestaat uit:
120 lesblokken van wekelijks 3 uur op een ochtend of op een avond. Minimaal 1 uur zelfwerkzaamheid dagelijks thuis. De opleiding neemt drie jaar of 360 uren in beslag. Daarnaast is er minimale zelfstudie van 240 uur. De Docenten Opleiding start dit jaar voor de 23e keer en beantwoordt samen met de voorafgaande Basis Opleiding ruimschoots aan de standaard van 500 uren van de Internationale Yoga Federatie. Behalve 480 lesuren / contacturen omvat het ook 340 uur zelfstudie. Tijdens het eerste en tweede jaar van de docentenopleidingen wordt je intensief begeleid. Aan het einde van het derde jaar volgt er, op aanvraag, een examen. Er zijn vaste examendata waar je je schriftelijk voor aanmeldt.

Een les uit de docentenopleiding bestaat uit:
– Fysieke houdingen beoefenen (Asana’s) opklimmend in moeilijkheidsgraad.
– Energiebeheersingsoefening (Pranayama) en Energiezegel (Mudra).
– Concentratie (Dharana), meditatie (Dhyana) of een contemplatieoefening (Samadhi). Korte theepauze met direct aansluitend
– Een lezing over een theoretisch onderwerp met praktische voorbeelden en discussie mogelijkheid.

De inhoud van de training.
De onderwerpen van de lessen omvatten, na een korte herhaling en verdieping van de onderwerpen van de Basisopleiding, de volgende thema’s:Chakras en lichamen lesstof

Grof lichaam  (Sthula Sharira) en aspecten: – Voedsel omhulsel (Annamaya Kosha) – Vitaal omhulsel (Pranamaya Kosha) en delen: geluid (Akasha), lucht (Vayu), vuur (Tejas), water (Jala),aarde (Prithivi)
Vitale energie (Prana). Soorten energie: subtiele energie (Sukshma Prana), geluid energie (Vhyana Prana), lucht energie (Udana Prana), vuur energie (Prana), water energie (Samana Prana) lichaam (Shuksma Sharira) en aspecten :
Mentaal omhulsel  (Manomaya Kosha)
Astraal omhulsel  (Vijnana Maya Kosha).
Innerlijk orgaan  en delen: – Verstand (Manas) – lntellect (Buddhi) – Ego (Ahamkara) – Geheugen (Citta).
Energiewervelingen (Vritti’s) – Soorten energiewervelingen
Oorzakelijk lichaam  (Karana Sharira) en aspecten: – Zaligheid omhulsel (Ananda Maya Kosha) – Gouden omhulsel (Hiranyamaya Kosha).
Communicatie met Brahman (Brahmarandra) en afstemming.
Controle over de grove elementen (Bhutas)
Controle over de subtiele elementen (Tanmatra’s)
Controle over zintuigen (Jnanendriya’s) Controle over motoriek (Karmendriya’s)
Realisatie van het Zelf (Atman)
Realisatie van de indrukken (Samskara’s)
Realisatie van het onderscheidingsvermogen (Viveka Khyati)
Realisatie van de essentiële aard (Svampa Sthiti)
Realisatie van de dood en wedergeboorte (Samsara)

Lesboeken 1• Het vervolg van de ‘Hatha Yoga Pradipika’ van Svatmarama hoofdstuk 2,3,4. De theorie wordt tevens in praktijk toegepast.
wetenschapvandeziel2• Wetenschap van de Ziel’ (Sarasvati) € 30,00. Uitgeverij: Ankh-Hermes, Deventer.
3• ‘Yogasutra’s’ (Pantanjali) volgens I. Taimni. Uitgeverij: Theosofische vereniging. € 25,00
4• Bhagavad Gita – Nooteboom of Keus. Uitgeverij: Ankh-Hermes, Deventer. € 24,95 en € 16,95
5• Tibetaans Dodenboek. Walter Evans-Wentz .Uitgeverij: Ankh-Hermes, Deventer. € 24,95

Kosten van de Docentenopleiding aanvang september 2018
De prijs is vastgesteld op € 120,00 per maand. Een les duurt 3 uur. Betaling is mogelijk, door de 1e maandelijkse termijn te storten, telkens voor aanvang van de maand. Als bewijs van deelname stort je een bedrag van € 120,00 tevens lesgeld voor de eerste maand op: IBAN – NL69 INGB 0007235463 van: De Yogaschool – Enschede. Als je eerste leerjaar bij ons de docentenopleiding betreft (je hebt de basisopleiding elders in Nederland gedaan) voeg je ook het inschrijfgeld van € 25,00 toe (samen € 145,00).

Docentenopleidingen 2018 – 2019.

Leerjaar 1
Maandagochtend 10.00 – 13.00 Enschede Emmastraat 147 entree 1, lesruimte 1
Dinsdagavond 19.30 – 22.30 Enschede Lonnekerspoorlaan 88, beneden.
Donderdagochtend 10.00 – 13.00 Enschede Lasonderstraat 3.
Donderdagavond 19.30 – 22.30 Enschede Lonnekerspoorlaan 88, grote lesruimte.
Dinsdagochtend  9.30 – 12.30 Enschede Emmastraat 147 entree 1, lesruimte 2 (vervolg)
Leerjaar 2
Vrijdagavond 19.30 – 22.30  Enschede – Lasonderstraat 3. Vervolg.
Maandagochtend 10.00 – 13.00  Enschede – Lasonderstraat 3.
Dinsdagochtend 10.00 – 13.00  Enschede – Emmastraat 147 lesruimte 1.
Woensdagavond 19.30 – 22.30  Enschede – Emmastraat 147 lesruimte 1.
Dinsdagochtend 9.30 – 12.30  Enschede – Emmastraat lesruimte 2 (vanaf januari 2019).
Leerjaar 3
Dinsdagochtend 10.00 – 13.00  Enschede – Lasonderstraat 3.
Dinsdagavond 19.30 – 22.30  Enschede – Lonnekerspoorlaan 88. Boven.
Vrijdagavond 19.30 – 22.30  Enschede – Lonnekerspoorlaan 88. Vervolg.
Vrijdagavond 19.30 – 22.30  Enschede – Lasonderstraat 3. (vanaf januari 2019)

Aanvang na de zomer vakantie 2018SONY DSC
We beginnen na de zomervakantie vanaf maandag 17 september 2018 en verder. De docentenopleiding 1 of 2 of 3e jaars zijn toegankelijk na de voorgaande jaren of door een zelfde soort training op een andere plaats in Nederland. Als je hiervoor in aanmerking denkt te komen, maak dan een afspraak met Yogacharya Patrick Ros.

De Leerkrachten
Voor deze prachtige Raja Yoga opleidingen zijn:

Mascha RosMonika FarkasWilna VriesemaYlvy VaanholtAnand MahangoeJose Oudhoff
docenten 1 en 2docenten 1 en 2docenten 2docenten 3docenten 1 docenten 1
monika-profiel
DeYogaschoolUdanda
Mascha
Ros
Monika FarkasWilna
Vriesema
Ylvy VaanholtAnand MahangoeJose Oudhoff

De effecten zijn werkelijk grandioos.
Vraag vandaag nog documentatie bij ons aan, door te bellen met 053 – 4336887.