De 8 stappen tot Raja Yoga

Yoga beoefening  is een chronologisch opeenvolgend proces dat via acht stappen, komt tot het doel, in 1 woord: éénwording. Teveel nadruk op één of enkele aspecten van deze 8 stappen brengt onevenwichtigheid van het geheel teweeg. Grondig en langzaam daardoor wel blijvend omschrijft Patanjali de methodiek en praktijk om het doel te bereiken. Stap 8 is het doel, Samadhi, dat echter nooit bereikt kan worden door de andere 7 niet te beoefenen.

Ter inleiding op de stappen
Veel onduidelijke spanningen in de mens worden recht gezet door de herkenning van de Yama’s en Niyam’s als zijnde de oorzaak van deze spanningen. De lichaamshoudingen, Asana aannemen (stap 3)  maken het hervonden evenwicht groter en bewaren dit. Energiebeheersing (stap 4) is een krachtige techniek die snel vorderingen brengt in concentratie( stap 6)  en meditatie (stap 7). We leggen alle stappen duidelijk uit en beoefenen deze samen met je in de opleidingen. Ze staan hier opeenvolgend.

1•  Morele principes of Yama’s.DeYSsil
Allereerst roep je een halt toe door te gaan kijken naar alle bestaande gewoonten op het gebied van geweld, leugen, diefstal, “onkuisheid” en begeerte in jezelf. Je krijgt hierdoor veel meer rust.
(De twee stappen bij punt 1 en 2 worden duidelijk uitgelegd en zijn in de praktijk anders dan dat je ze leest. Bijvoorbeeld geweldloosheid begint als eerste met assertiviteit, dan opklimmend naar een liefdevolle levenshouding.)
2•  Aanbevelingen of idealen of Niyama’ s.
Aansluitend proberen we een stevig fundament te leggen door te begrijpen wat zuiverheid, tevredenheid, doelgerichtheid, zelfstudie en overgave aan de/het allerhoogste, inhouden.
3•  Fysieke houdingen of Asana’s.
Zonder twijfel komt door juiste beoefening van lichamelijke houdingen: Gezondheid, soepelheid en kracht. Uitgangspunten hierbij zijn stap 1 en 2.
4•  Energiebebeersing (Pranayama)
Omdat de energiekanalen door de voorgaande stappen grotendeels vrijgemaakt worden, kun je vervolgens met de beheersing van energie beginnen. Vitaliteit en kracht worden drastisch verhoogd. Het betreft hier een wonderlijk proces, de ademhalingen gaan door de bindhu’s.MaschaDeYS
5•  Onthechting (Pratyahara)
Als gezond mens word je  gevoeliger. Het leren terugtrekken of onthechting wordt noodzakelijk om emotionele en mentale balans te behouden. Je leert hoe je efficiënt los kunt laten waar nodig.
6•  Concentratie (Dharana) Door concentratie van de aandacht op een enkel gekozen object verhoog je de mentale kracht.
7•  Meditatie (Dhyana)
Wanneer er bijna geen onderbrekingen meer optreden in de gedachtenvorming heb je éénpuntige gerichtheid van aandacht bereikt.
8•  Contemplatie (Samadhi)
Tenslotte verkrijg je ware kennis, samen met het ontwaken van vermogens, door de geweldige kracht van contemplatie. De techniek tot beheersing van het bovenbewustzijn. Letterlijk: ‘schouwen’.

Raja Yoga – Royal Yoga of Koninklijke Yoga 
Raja Yoga is één van de 4 hoofdtakken van wereldwijde Yogabeoefening en staat beschreven in Patanjali’s Yogasutra’s. maar ook in de Hatha Yoga Pradipika en in de Bhagavad Gita. Raja Yoga is een samenstelling van praktische oefeningen om de geest te leren beheersen. Het gaat om bewustwording en het vermogen de gedachten in banen te leiden. Wie deze vorm van Yoga beoefent, bewandelt de koninklijke weg: raja betekent koning of hoogste.

Vrij vertaald bereikt men door Raja Yoga een goede aanéénschakeling tussen de onderdelen in het menselijk wezen. De buitenkant, het lichaam en de binnenkant, het denken, de emoties voelen en de eeuwige ziel gaan veel beter met elkaar samenwerken.Van oudsher ging deze kennis mondeling over van leraar op leerling. Het boek ‘De Yogasutra’ s van Patanjali’ vormt de leidraad voor goede Yogabeoefening in de eerste 4 jaren. Samen met aanvullende kennis uit andere werken over Yoga krijgen we een stabiele en goed begrijpbare basis. Omdat je zelf probeert en oefent koppel je eigen ervaringen aan de onderwerpen die je bestudeert. Zie tevens onze pagina effecten.

De Lesmethode die we hanteren
In de Hatha Yoga Pradipika het handboek voor yoga staat: “Er is geen Hatha Yoga zonder Raja Yoga, geen Raja Yoga zonder Hatha Yoga” Dat betekent dat zowel lichamelijke als geestelijke ontwikkeling bij elkaar horen. Het één kan niet zonder het andere. Alleen op deze manier lukt het de mens om de ware ‘Ik’ te vinden.

De methode in onze trainingen is vooral praktijk gericht en bevat veel oefeningen. Er is natuurlijk geen groei mogelijk als er geen persoonlijke vrijheid is en geen eigen beslissing. De sfeer in onze lessen is daardoor open en rustig, soms uitdagend. Deze combinatie heeft een verfrissend resultaat tot gevolg. Yoga is geen starre discipline, maar een levend en boeiend geheel. Hierdoor is een mens in staat zich op een concrete wijze te ontwikkelen. Het Yoga-systeem dat door goede observatie aangeeft dat natuurlijke processen in onze omgeving terug te vinden zijn in de mens zelf, geeft zeer veel voordelen. Omdat mens en natuur niet strijdig zijn, juist gelijk aan elkaar, kan het niet anders dat als je dit herontdekt in jezelf, je gezonder, gelukkiger en rustiger wordt want er is totaal niets te vrezen. Het in balans brengen van lichaam, emoties, denken en ideeën geeft een goede aaneenschakeling, of ‘ lijn van minste weerstand ‘. Het is duidelijk dat er dan een grotere doorstroming in jou plaatsvindt. Deze grote doorstroming of verbinding heet Yoga, eenwording.

We bieden deze training aan in een opleiding. De complete opleiding is gesplitst in 3 blokken, te weten: Een grondige Basisopleiding van 1 jaar om te beginnen. Een aansluitende Docentenopleiding van 3 jaar, en als je je verder wilt verdiepen en als afsluiting de geweldige Meesteropleiding van 3 jaar. Deze Yogatraining is gebaseerd op de kennis uit de fundamentele Sanskriet geschriften en de methode van de oude Rishi´s of zieners. Als je jezelf grondig wilt leren ontwikkelen op zowel fysiek, moreel, vitaal, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau is het niet verstandig om zomaar ergens te beginnen want al deze krachten zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Alleen door integratie van alle onderdelen zal de mens zijn “Ware Ik” leren kennen en uiteindelijk ook beheersen.