DE OPLEIDING RAJA YOGA

KLIK OM TE VERGROTEN

Ylvy compilatie.jpg

Door de beoefening van Raja Yoga leer je jezelf te bevrijden van jouw verplichtingen en jouw idealen te realiseren. Je leert om jouw idealen ten gunste van jouzelf en jouw omgeving in te zetten en je leert om minder te moeten. Je leert om dat wat je doet ten dienste te stellen van wat je echt wilt. 

Dat doe je niet door je als kluizenaar terug te trekken in een grot, maar juist door vol in het leven te staan en bewuste keuzes te maken. Dat verlangt een heldere en liefdevolle levenshouding.

Ooit heeft Patanjali de 8 stappen van Raja Yoga op schrift gesteld. In die 8 stappen leer je om onder alle omstandigheden die heldere houding vast te kunnen houden. Op dit pad bevrijd jij jezelf van alle stress en verplichtingen en realiseer jij jouw idealen.

KILIK OM TE VERGROTEN

De 8 stappen van PATANJALI

Patanjali heeft als eerste acht logische stappen naar zelfrealisatie geformuleerd. Door deze 8 stappen regelmatig te beoefenen onder de ervaren leiding van een leraar zul je steeds meer de complexiteit van jouw leven ontrafelen en de oorspronkelijke eenvoud weer gaan herkennen. Je zult leren om glashelder naar jouw eigen situatie te kunnen kijken en op basis van jouw eigen inzicht zonder twijfel en vrij van stress knopen door te hakken en consequent te handelen in lijn met wat je écht wilt. Dat geeft een enorm bevrijdend en daadkrachtig gevoel. 

Opleiding Raja Yoga

Wij hebben een gedegen opleiding ontwikkeld om je in dit proces te begeleiden. Dat doen we al sinds 1995. Vrijheid en helderheid bereik je niet van de ene dag op de andere. Je bent al jaren met je leven op weg en hebt je 'ingegraven' in overtuigingen en verplichtingen. Door consequent het achtvoudige pad te volgen zul je steeds meer de helderheid en kracht ontwikkelen om voor jezelf en jouw omgeving de juiste keuzes te maken.  Daarom hebben we onze opleiding in 3 fasen opgedeeld. Ze zijn er op gericht jouw te leren jezelf te bevrijden.

Het slechte nieuws is dat het tijd kost. Maar besef dat je al een heel leven achter je hebt waarin je overtuigingen hebt ontwikkeld die in beton gegoten zijn. Het kost je tijd om die opnieuw te overwegen en te doorbreken. Het goede nieuws is dat succes verzekerd is.

Opbouw van de opleiding

KLIK OM TE VERGROTEN

Basisopleiding [1 jaar] Je leert het fundament van Raja Yoga en leert thuis te oefenen en de technieken langzaam maar zeker in jouw dagelijks leven toe te passen. Je leert naar rust en helderheid toe te werken.

Docentenopleiding [3jaar] In deze fase verdiep je jouw kennis en vaardigheden en doe je de ervaring op om écht in diepe meditatie te raken en de diepste stilte op te zoeken als je helderheid zoekt. Je verwerkt veel ervaringen uit jouw verleden en vindt rust in alles wat je hebt meegemaakt, zodat het jouw oordeel niet langer vertroebelt. Je leert ont-moeten en her-inneren. Dat deze fase Docenten opleiding heet, betekent niet dat je persé Yogaleraar moet worden (het kan wel). Door de methode zo diepgaand te doorleven zul jij je ontwikkelen tot een leraar voor jouw omgeving. Jouw helderheid en liefdevolle levenshouding wordt herkenbaar en voelbaar voor de mensen om je heen. In deze fase leer je jouw Dharma kennen. Je ervaart jouw hoogste levensdoel. Jouw reden van bestaan. 

Meesteropleiding [3 jaar] In de Meesteropleiding leer je om langzaam maar zeker jouw leven in te richten in lijn met jouw Dharma. Je doet geen concessies meer. Je weet wat je wilt en je handelt ernaar, maar steeds op zo'n manier dat het ook ten gunste komt van de mensen om je heen.

De Lesmethode die we hanteren

In de Hatha Yoga Pradipika het handboek voor yoga staat: “Er is geen Hatha Yoga zonder Raja Yoga, geen Raja Yoga zonder Hatha Yoga” Dat betekent dat zowel lichamelijke als geestelijke ontwikkeling bij elkaar horen. Het één kan niet zonder het andere. Alleen op deze manier lukt het de mens om de ware ‘Ik’ te vinden.

De methode in onze trainingen is vooral praktijk gericht en bevat veel oefeningen. Er is natuurlijk geen groei mogelijk als er geen persoonlijke vrijheid is en geen eigen beslissing. De sfeer in onze lessen is daardoor open en rustig, soms uitdagend. Deze combinatie heeft een verfrissend resultaat tot gevolg. Yoga is geen starre discipline, maar een levend en boeiend geheel. Hierdoor is een mens in staat zich op een concrete wijze te ontwikkelen. Het Yoga-systeem dat door goede observatie aangeeft dat natuurlijke processen in onze omgeving terug te vinden zijn in de mens zelf, geeft zeer veel voordelen. Omdat mens en natuur niet strijdig zijn, juist gelijk aan elkaar, kan het niet anders dat als je dit herontdekt in jezelf, je gezonder, gelukkiger en rustiger wordt want er is totaal niets te vrezen. Het in balans brengen van lichaam, emoties, denken en ideeën geeft een goede aaneenschakeling, of ‘ lijn van minste weerstand ‘. Het is duidelijk dat er dan een grotere doorstroming in jou plaatsvindt. Deze grote doorstroming of verbinding heet Yoga, eenwording.

een proces van permanente verbetering

Onze leraren zijn jou voorgegaan. Ze hebben de kennis doorleefd en zijn allemaal een levend bewijs van de kracht van onze methode. Als je hun aanwijzingen opvolgt zul jij ook jouw levensvragen beantwoorden. En dat kost inderdaad tijd, maar dat neemt niet weg dat je direct profijt zult ervaren.

Vanaf de eerste les stap je in een proces van permanente verbetering, waarin je elke dag, week, maand en jaar zult ervaren dat je consequent naar meer vitaliteit, helderheid en vrijheid toewerkt. 

janu sirsa.jpg