Missie en Visie

nu en later

Waarom bestaat De Yogaschool?

De Yogaschool is min of meer geboren uit enige frustratie omtrent het Yogaonderwijs, ook Raja Yoga dat tot dan toe in Nederland werd gegeven. In vergelijking met de informatie uit de klassieke werken over Yoga kwamen de opleidingen in Nederland niet overeen. Dat kan stukken beter dacht de oprichter, inmiddels Yogacharya Patrick Ros. “Raja Yoga is te edel en zo geniaal, ik ga deze discipline in ere herstellen en onderhouden.” De Yogaschool werkt samen met Het Raja Yoga Instituut te Ilpendam in Nederland.

Het hoofddoel van De Yogaschool is om een ware “mysterieschool” te zijn in woord en daad, waardoor de Yogabeoefenaar door jarenlange training uit kan groeien tot een Yogaleraar die de 8 stappen van Patanjali werkelijk beheerst. Alle mensen van goede wil zijn welkom om aan het eenwordingsproces deel te nemen. Ieder kan instappen op het niveau passend en met de hulp van de goed getrainde leerkrachten, vooruitkomen op deze levensweg.

Wat willen we zijn in de toekomst?

working-together-etc.jpg

We denken dat de mens van nature zuiver en puur is. Herkenning van de ware levenskrachten in de mens en vaardigheid om daar mee om te gaan achten we essentieel voor individu, gezin en een goede samenleving. We bemerken dat Raja Yoga individuele talenten versterkt en de beoefenaar een beter mens wordt voor zichzelf en daardoor tevens voor zijn of haar omgeving. Opheldering is het antwoord, oftewel, hoe zit het allemaal in elkaar? Onze Yogaopleidingen geven duidelijke en toepasbare antwoorden in woord en daad. Het werkt ! De wetenschappelijke benadering, testend dus, over zovele vraagstukken is van belang om die antwoorden te vinden die er werkelijk toe doen. Onze goed getrainde leerkrachten helpen je bij het vinden van die antwoorden. Bijzonder is, dat als rust en geluk toeneemt, de mens fitter wordt, de blik open en tevens verbazender wordt over de vele wonderen groot en klein, die we dagelijks ontmoeten. Ons team van leerkrachten bestaat inmiddels uit 19 goed getrainde leerkrachten met volledige erkenningen. Dat zullen er veel meer gaan worden. Onze Yogaschool zal toonaangevend zijn in Nederland. In de jaren 60-90 waren er “Yogacentra”. Alleen al onze naam “Yogaschool” is duizenden keren gekopieerd. Door onze invloed heeft men beter begrepen dat Yoga een uitgebreide studie is.   

Onze missie is net begonnen. We staan voor een samenleving waarin ieder individu zijn rol optimaal kan vervullen vanuit een liefdevolle levenshouding. Raja Yoga brengt dit tot stand. Doe ook mee, daardoor zul je bemerken dat ook jouw inzet beloond zal worden, met een hoog kwalitatief levensgehalte voor jou en je omgeving.