DE MEESTEROPLEIDING RAJA YOGA

Sadhana.jpg

Je hebt de Docentenopleiding succesvol afgesloten. Je hebt de hoogste stap van Yoga bereikt, contemplatie of Samadhi. Je wenst nu doeltreffender met je hoger bewustzijn om te gaan. Je wilt enkele van de wonderlijke hogere vermogens gaan beheersen, in de lijn van je roeping en doel zodat je meer zin kunt geven aan je leven en je medemens beter kunt dienen.

De Meesteropleiding bestaat uit
120 lesblokken van 3 uur wekelijks op een ochtend of avond. Minimaal 1,5 uur zelfwerkzaamheid dagelijks thuis. In totaal studeer je minimaal 3 jaar. Je kunt aanvullend verder studeren, mocht de behoefte bestaan.

De indeling van de les
Een half uur tot drie kwartier, fysieke houdingen. Daarna een half uur energiebeheersingsoefening en/of een energie zegel (Mudra). Vervolgens 4 tot 5 kwartier; meditatie of contemplatie. Aansluitend een korte theepauze. Daarna volgt ongeveer drie kwartier; theoretische achtergrond en lesstof bespreking, discussie, voorbeelden.

juiste creatie

juiste creatie

Het eerste jaarWitte Magie.
Je maakt kennis met de technieken van beheersing van het scheppingsproces. Je zult vaststellen dat scheppen of ondernemen veel meer zekerheden kan hebben dan ooit tevoren. Je leert spelenderwijs en toch bewust van je verantwoordelijkheden vorm te geven aan je idealen waardoor je capaciteiten om uit te groeien naar een natuurlijk leider naar voren komen.

7 stralenleer

7 stralenleer

Het tweede jaarEsoterische Psychologie.
De grootste onbekende, de mens, blijkt een voorspelbaar en begrijpelijk wezen te zijn. Niet de afwijkingen van je individu bepaalt de psychologische kennis over jezelf maar je intrinsieke conditie volgens de 7 stralenleer. Vanaf nu kun je op een efficiënte manier inhaken op de karakteristieken van je medemens en echte hulp bieden waar mogelijk. Speciaal geschikt voor psychologen, pedagogen, sociologen en mensen met interesse op dit vlak, die hierdoor concreter en dieper inzicht kunnen verkrijgen in de menselijke psyche.

Esoterische Genezing

Esoterische Genezing

Het derde jaarEsoterische Genezing.
Mede dankzij de voorgaande leringen kun je thans beter begrijpen wat de oorzaken van ziekte zijn, de Karmische verplichtingen, de ware betekenis van de dood. De verschillende geneeswijzen aangepast aan elk type mens, leer je te hanteren door herhaalde oefening, met vergelijking tot je diagnose, de evolutie van de ziekte en de zuiverheid van je eigen conditie. Ideaal voor alle hulpverleners, artsen, therapeuten, die de werkelijke oorzaak van ziekte wensen aan te pakken in plaats van alleen de symptomen.

Vanaf het vierde jaar wordt er aandacht besteed aan meridiaanleer, verdere yoga-anatomie, aanvullende werken van Alice Bailey en de Theosofie.

Abyasa Buddha.jpg

Doelstelling van de Meesteropleiding
Het doel van de Meesteropleiding is je te helpen om in diep contact met je ziel en dharma je omgeving te controleren. Het einddoel is de mensheid te helpen ontwikkelen, ter vervolmaking van het Goddelijk plan. Bij succesvol afstuderen krijg je traditionele erkenning en werk aangeboden als docent van een docentenopleiding.

De lesboeken

  1. ‘Een verhandeling over Witte Magie’ door A.a, Bailey.

  2. ‘Nieuwe Psychologie, deel 1 en 2’ door A.a, Bailey.

  3. ‘Esoterische Genezing’ door A.a, Bailey. Lucis Trust.

  4. ‘Esoterische Genezing’ door Alan Hopkin. Uitgeverij Ankh Hermes, Deventer.

  5. ‘Licht op de Aura’ door B.A. Brennan. Uitgeverij H.J.B. Brecht, Haarlem.

  6. De Stem van de Stilte. H.P. Blavatsky. Uitgeverij TUB
    Deze boeken zijn direct via onze school en de leerkracht aan te schaffen.

De leerkrachten voor de Meesteropleiding zijn de Yogacharya’s Patrick Ros en Ylvy Vaanholt. Bij de leerkrachten pagina kun je hun persoonsbeschrijving lezen.

Kosten van de Meesteropleiding

Vanaf september 2019 betaal je voor elke les van 3 uur slechts € 32,00. Er is een éénmalig inschrijfgeld van € 25,00. Je aanmelding wordt geldig door de eerste maand lesgeld € 128,00 en het inschrijfgeld (samen € 153,00) over te maken op IBAN – NL69 INGB 0007235463 van: De Yogaschool – Enschede. Betaling van de rest van de Basisopleiding, het liefst in negen maandelijkse termijnen van € 128,00.