Effecten van herhaalde yoga-beoefening

Er zijn zeer veel positieve effecten waargenomen in alle jaren dat we Yoga onderwijzen. Deze effecten treden met name op in de opleidingen die we geven. Er komen ook steeds meer onderzoeken waarom asana beoefening en met name goed onderwezen meditatie zo goed werkt. In tijdschriften voor artsen komen we nu ook steeds meer berichten en artikelen tegen.

Hieronder zie je een lijst die nog veel uitgebreider kan worden. Toch is het al een behoorlijke lijst. Dit is wat we hebben waargenomen mits de beoefenaar regelmatig naar de lessen komt en blijft herhalen.

Effecten van Yoga.png
 • Verbetering lichaamshouding

 • Versoepeling lichaamsdelen

 • Meer energie

 • Een beter geheugen

 • Verbetering slaap

 • Vermindering vage klachten

 • Vermindering of oplossing allergieën

 • Oplossen vermoeidheidsklachten

 • Gewichtsregulatie

 • Vermindering depressieve klachten

 • Oplossen van hoofdpijnen

 • Verbetering en oplossing van rugklachten

 • Vermindering Nervositeit

 • Minder geïrriteerdheid

 • Meer Krachtsopbouw

 • Verbetering Kortademigheid

 • Verbetering Darmklachten

 • Verbetering huidklachten

 • Verbetering ademhaling

 • Minder onhandigheid

 • Verbetering voetaandoeningen

 • Verbetering knieklachten

 • Verbetering ‘‘frozen shoulder’'

 • Verbetering zintuigen