DE DOCENTENOPLEIDING RAJA YOGA

Je hebt de Basisopleiding afgerond en je wilt de Docentenopleiding Raja Yoga gaan volgen. Je wilt je verder ontwikkelen als mens en een betere Yogabeoefenaar worden. Je wenst alles te weten over de spirituele achtergronden van de heilige Raja Yoga wetenschap. Je probeert het persoonlijke zelf te verbinden met het hogere Zelf. Je probeert de diepte van het eigen Wezen te ervaren, met de geweldige kracht van Samadhi, om de eigen werkelijkheid te zien. Misschien wil je op den duur les gaan geven, maar dan alleen op een enthousiaste en gefundeerde wijze. In de Docentenopleiding ligt de nadruk op Raja Yoga, toch vergeten we de Hatha Yoga training niet omdat deze twee bij elkaar horen.

DeYSp8.jpg

Doelstelling van de Docentenopleiding
Het doel van de docentenopleiding is je vaardigheid en bekwaamheid bij te brengen op de enige geldige traditionele manier zodat je een echte leraar kunt worden en het beroep van Yogadocent, na een erkenning, kunt uitoefenen. Vele deelnemers volgen deze Yogatraining echter omdat deze zeer gefundeerd is en als erg goed bekend staat. Persoonlijke ontwikkeling speelt voor vele studenten een belangrijke rol. De thema’s zijn razend interessant, evenals de verkregen effecten. Door de opbouw van persoonlijke kennis komt men op vele gebieden in het leven vooruit. Het vinden van Dharma is daarbij uiteindelijk essentieel. Bij succesvol afstuderen wordt tevens werk door de Yogaschool aangeboden.

DeYSp5.jpg

Erkenning en examen
Je vraagt een diepgaand persoonlijk gesprek aan met je leraar op het einde van de docentenopleiding. In dit examen worden 3 onderdelen getoetst. Dat zijn 1. asanas, 2. theorie over Yoga over eerste vier les jaren en 3. de ontwikkelde contemplatie vaardigheden. Natuurlijk is je inzet tijdens de jaren van opleiding ook van belang, de leraar neemt dit ook mee in zijn beoordeling. Twee examinatoren zullen het examen afnemen. Uiteraard doe je pas examen wanneer je meent voldoende stof te hebben verwerkt. Een echte Yogadocent is herkenbaar aan zijn kennis van de Mudra’s (energiezegels, Hatha Yoga Pradipika, hoofdstuk III, vers 129). Wanneer je door twee meesters erkend wordt, kun je je als een traditionele Yogadocent(e) beschouwen.

Aanbeveling voor toelating
1. Vooropleiding: Basisopleiding / aantoonbare andere gedegen Hatha Yoga training.
2. Sympathie : voor de aanvang van de opleiding een gesprek regelen met de docent.

De Docentenopleiding bestaat uit:
120 lesblokken van wekelijks 3 uur op een ochtend of op een avond. Minimaal 1 uur zelfwerkzaamheid dagelijks thuis. De opleiding neemt drie jaar of 360 uren in beslag. Daarnaast is er minimale zelfstudie van 240 uur. De Docenten Opleiding start dit jaar voor de 23e keer en beantwoordt samen met de voorafgaande Basis Opleiding ruimschoots aan de standaard van 500 uren van de Internationale Yoga Federatie. Behalve 480 lesuren / contacturen omvat het ook 340 uur zelfstudie. Tijdens het eerste en tweede jaar van de docentenopleidingen wordt je intensief begeleid. Aan het einde van het derde jaar volgt er, op aanvraag, een examen. Er zijn vaste examendata waar je je schriftelijk voor aanmeldt.

Een les uit de docentenopleiding bestaat uit:

De opbouw van de lessen.png

De inhoud van de training.
De onderwerpen van de lessen omvatten, na een korte herhaling en verdieping van de onderwerpen van de Basisopleiding, de volgende thema’s:

Het drievuldige lichaam

Het drievuldig lichaam is niet letterlijk een apart lichaam. Het is een bewustzijnsniveau waarop jij functioneert. Je hebt fysieke ervaringen, maar ook emotionele, mentale en causale. Causale ervaringen kun je het best vergelijken met absoluut weten, een “brain wave”. In meditatie kun je leren om het causale bewustzijn toegankelijk te maken door alle 3 de bewustzijnsniveau’s in harmonie (Sattva) te brengen. Dat is het ontwikkelingsproces van yoga-beoefening. Energie schommelt steeds tussen twee toestanden: uitdijend (Rajas) en samentrekkend (Tamas). Yoga-beoefening is erop gericht onder alle omstandigheden jouw balans te kunnen herstellen.

Het drievuldig lichaam is niet letterlijk een apart lichaam. Het is een bewustzijnsniveau waarop jij functioneert. Je hebt fysieke ervaringen, maar ook emotionele, mentale en causale. Causale ervaringen kun je het best vergelijken met absoluut weten, een “brain wave”. In meditatie kun je leren om het causale bewustzijn toegankelijk te maken door alle 3 de bewustzijnsniveau’s in harmonie (Sattva) te brengen. Dat is het ontwikkelingsproces van yoga-beoefening. Energie schommelt steeds tussen twee toestanden: uitdijend (Rajas) en samentrekkend (Tamas). Yoga-beoefening is erop gericht onder alle omstandigheden jouw balans te kunnen herstellen.

Je leert om bewust te werken met energie. Dat is van groot belang, omdat alles energie is. Alle materie is energie. Jij ook. Je leert verschillende vormen van energie kennen en hoe die zich uitdrukken in jouw lichaam.

 1. Vitale energie (Prana). Soorten energie: subtiele energie (Sukshma Prana), geluid energie (Vhyana Prana), lucht energie (Udana Prana), vuur energie (Prana), water energie (Samana Prana) lichaam

 2. Grof lichaam  (Sthula Sharira) en aspecten: – Voedsel omhulsel (Annamaya Kosha) – Vitaal omhulsel (Pranamaya Kosha) en delen: geluid (Akasha), lucht (Vayu), vuur (Tejas), water (Jala),aarde (Prithivi)

 3. Astraal lichaam (Shuksma Sharira) en aspecten :

  1. Mentaal omhulsel  (Manomaya Kosha)

  2. Astraal omhulsel  (Vijnana Maya Kosha).

 4. Oorzakelijk lichaam  (Karana Sharira) en aspecten: 

  1. Zaligheid omhulsel (Ananda Maya Kosha)

  2. Gouden omhulsel (Hiranyamaya Kosha).

De viervuldige geest

Viervuldige geest.png

We onderscheiden 4 hoofdfuncties van jouw mentale vermogens. In meditatie leer je om die 4 functies van de geest te onderscheiden. Daardoor leer je ook hoe je veel effectiever kunt worden door die vier aspecten van de geest beter te laten samenwerken.

In meditatie ontwikkel je bewust inzicht in:

 1. Innerlijk orgaan  en delen: – Verstand (Manas) – lntellect (Buddhi) – Ego (Ahamkara) – Geheugen (Citta).

 2. Energiewervelingen (Vritti’s) – Soorten energiewervelingen

 3. Communicatie met Brahman (Brahmarandra) en afstemming.

 4. Controle over de grove elementen (Bhutas)

 5. Controle over de subtiele elementen (Tanmatra’s)

 6. Controle over zintuigen (Jnanendriya’s) Controle over motoriek (Karmendriya’s)

 7. Realisatie van het Zelf (Atman)

 8. Realisatie van de indrukken (Samskara’s)

 9. Realisatie van het onderscheidingsvermogen (Viveka Khyati)

 10. Realisatie van de essentiële aard (Svampa Sthiti)

 11. Realisatie van de dood en wedergeboorte (Samsara)

Lesboeken die we gebruiken in de Docentenopleiding 

 1. Het vervolg van de ‘Hatha Yoga Pradipika’ van Svatmarama hoofdstuk 2,3,4. De theorie wordt tevens in praktijk toegepast.

 2. Wetenschap van de Ziel’ (Sarasvati) € 30,00. Uitgeverij: Ankh-Hermes, Deventer.

 3. ‘Yogasutra’s’ (Pantanjali) volgens I. Taimni. Uitgeverij: Theosofische vereniging. € 25,00

 4. Bhagavad Gita – Nooteboom of Keus. Uitgeverij: Ankh-Hermes, Deventer. € 24,95 en € 16,95

 5. Tibetaans Dodenboek. Walter Evans-Wentz .Uitgeverij: Ankh-Hermes, Deventer. € 24,95

Kosten van de docentenopleiding

Vanaf september 2019 betaal je voor elke les van 3 uur slechts € 31,00. Er is een éénmalig inschrijfgeld van € 25,00 mocht je de basisopleiding elders gedaan hebben. Je aanmelding wordt geldig door de eerste maand lesgeld (€ 124,00) en het inschrijfgeld (samen € 149,00) over te maken op IBAN – NL69 INGB 0007235463 van: De Yogaschool – Enschede. Betaling van de rest van de Docentenopleiding, het liefst in negen maandelijkse termijnen van € 124,00.