De verwarring over intuïtie en voorgevoel

Raja Yoga is een eeuwenoude methode voor persoonlijke ontwikkeling die je in 8 stappen naar vrijheid brengt. Die vrijheid komt voort uit vitaliteit, inzicht in jezelf, mensenkennis en begrip van het bestaan door meditatie.

Het is een weg naar levenskunst.

 

De verwarring over intuïtie en voorgevoel

Is het nou voelen of weten?

 

Het woord intuïtie wordt veel gebruikt en het belang ervan wordt door vrijwel iedereen geaccepteerd. Of mensen nou geloven in hogere bewustzijnsvormen, hogere machten of misschien zelfs een God, op de één of andere manier hebben mensen in het algemeen het idee dat intuïtie een vermogen is dat van groot belang is. Maar zoals zo vaak met breed geaccepteerde uitgangspunten geven verschillende mensen ook heel verschillende betekenissen aan het woord intuïtie. Het wordt vaak verward met voorgevoel en dat is iets heel anders.

We kennen allemaal wel dat gevoel, dat je een bepaalde ruimte of straat in loopt en dat het ‘niet goed’ voelt. Je kunt het niet duiden, maar je voelt de behoefte om weg te gaan. Dat is dus voorgevoel. We kennen ook allemaal wel de situatie dat we al heel lang piekeren over een complex vraagstuk. Na weken van nadenken en zorgen maken besluit je om het maar eens even los te laten en een eind te gaan wandelen. Juist in die ontspanning komt vervolgens glashelder het antwoord tot je. Alles valt op zijn plek en in één klap wéét je wat je moet doen. Dat is dus intuïtie.

Wat is nou precies het verschil? De Yogaleer maakt onderscheid tussen 3 ‘lichamen’. We hebben een fysiek lichaam, een astraal en een causaal lichaam. Het woord lichaam is natuurlijk een benadering van wat er bedoeld wordt. Je zou ook kunnen zeggen dat we 3 niveaus van bewustzijn kunnen onderscheiden. Het fysieke is alles wat direct zintuigelijk waarneembaar is, het astrale is het veld van emoties en gedachten en het causale is het niveau van direct inzicht, van ondubbelzinnig weten. Het astrale lichaam is het bewustzijnsniveau van angst en verlangen, van voorkeuren en afkeuren, van denken en geloven. Dat astrale veld is het domein van het brein. En dat brein heeft een aantal beperkingen waar we ons niet altijd bewust van zijn:

1.      Allereerst kan het brein maar één ding tegelijk. Daardoor moeten we alles in een volgorde zetten en daardoor worden we gestrest als we onze prioriteiten niet kunnen overzien. Dan blijven we maar heen en weer wisselen tussen aandachtsgebieden en dat kost veel energie. Focus geeft rust, duidelijke prioriteiten geven rust. Uiteindelijk is deze beperking de reden voor het ontstaan van de tijd.

2.      Omdat het brein enkelvoudig werkt, moest het in de ontwikkeling van intelligentie een belangrijke stap zetten. Het moest het vermogen tot associatie ontwikkelen. Door verschillen en overeenkomsten te gaan zien kunnen we verbanden leggen en dat heeft onze intelligentie een impuls gegeven. Dat associatieve vermogen van het brein heeft echter wel een nadeel. Het wordt sterk beïnvloed door onze voorkeuren en angsten. We hebben de neiging om ons geheugen, maar ook ons voorstellingsvermogen een belangrijke rol te geven in het proces van associatie. Daardoor hebben we de neiging om de haalbaarheid van verlangens hoger in te schatten en angsten groter te maken dan ze zijn. Dat astrale veld bezorgt ons dus allerlei (voor)gevoelens die niet zuiver zijn, die niet feitelijk zijn. Ze zijn gekleurd door onze angsten en verlangens. Daarom is het verstandig om niet blind te varen op voorgevoelens. Bekijk ze van een afstandje, in meditatie, en filter de relevante informatie eruit. Voorgevoelens hebben vaak wel een kern van waarheid. Er was iets relevants dat de keten van associaties bij je opstartte, maar de boodschap die je eruit hebt gehaald is nog niet helder.

Intuïtie is van een andere orde. Intuïtief weten speelt zich af op het causale veld. Dat is voorbij het astrale, voorbij denken en voelen, voorbij tijd en plaats en dus ook voorbij de beperkingen van subjectieve associatie. Op causaal  niveau ben je niet beperkt door die enkelvoudigheid van het brein. Je hebt toegang tot alle verbanden. Verbondenheid, eenheid is het fundament van het causale denken. Op een causaal niveau overzie je letterlijk het geheel. Jouw “complexe” vraagstuk is ineens heel simpel geworden, omdat je het vanuit alle perspectieven kunt bekijken. Een simpel voorbeeld kan helpen.

Je hebt al een tijdje een meningsverschil met een goede vriend(in) en hoe lang je er ook over doorpraat met elkaar, je komt er maar niet uit. En dat is vervelend, want jullie vinden het onderwerp allebei belangrijk en dus gaat het een beetje tussen jullie instaan. Er ontstaat afgescheidenheid. En dat doet pijn. Jullie bekijken het onderwerp vanuit het Astrale, vanuit jullie voorkeuren en afkeuren, vanuit jullie angsten en verlangens. En die zijn individueel verschillend, waardoor je afgescheidenheid ervaart. Je bent gehecht aan jouw standpunt, jouw perspectief, want je zult een angst of een verlangen los moeten laten om het vanuit het perspectief van de ander te kunnen zien.

Daarom is het zo dat Onthechting en Overgave de toegang bieden naar het Causale. Je laat jouw persoonlijke beperkingen los en krijgt inzicht in het geheel. Je ontspant en als een donderslag bij heldere hemel zie je het perspectief van de ander en dan begrijp je het volledig en je ziet een derde oplossing, eentje die jullie beider standpunten omvat. Een perspectief dat zó fundamenteel en universeel is dat de individuele verschilletjes tussen jullie tweeën totaal irrelevant geworden zijn. Dat perspectief is Liefde en Wijsheid. En dat is Intuïtie. Nu je het verschil kent herken je het direct. Het is voorbij het denken, het is onvoorwaardelijk. In onze lessen leren we je hoe je met een aantal eenvoudige en door iedereen te leren stappen naar dit causale gebied van universeel inzicht toekunt. Dat geeft je harmonie en helderheid. Je overziet het allemaal weer.

 

In onze opleiding leer je op de juiste manier te mediteren, zodat je gericht kunt werken aan de ontwikkeling van jezelf en jouw leven door bewustwording en zelfstudie.

INTERESSE? NEEM CONTACT OP! OF KOM NAAR EEN LEZING. KLIK HIER VOOR DATA.

Wij waarderen het als je deze blog deelt met anderen.