Inlevingsvermogen

Raja Yoga is een eeuwenoude methode voor persoonlijke ontwikkeling die je in 8 stappen naar vrijheid brengt. Die vrijheid komt voort uit vitaliteit, inzicht in jezelf, mensenkennis en begrip van het bestaan door meditatie.

Het is een weg naar levenskunst.

Inlevingsvermogen

Het gaat om de bewuste herkenning

We zien vaak dat onze leerlingen door hun Yogabeoefening meer inlevingsvermogen ontwikkelen, omdat ze bewuster leren voelen. Enerzijds is dat natuurlijk prachtig om te zien en voor diegene zelf ook om het te ervaren. Toch gaat die ontwikkeling niet altijd zonder vallen en opstaan.

Inlevingsvermogen wordt vaak verward met ‘denken voor een ander’ en dat is iets heel anders dan je echt inleven. Je verplaatsen in de redenering van iemand anders en daar vervolgens een aantal mogelijke consequenties aan verbinden kent veel risico’s. Eigenlijk ben je dan aan het speculeren, terwijl je daar zeer waarschijnlijk ook nog eens jouw eigen oordeel en kleuring aan koppelt. Dan is de kans groot dat je met alle goede bedoelingen die je daarbij ongetwijfeld hebt, iemand in een bepaalde richting aan het duwen bent. Jij denkt dat die richting goed zou kunnen zijn voor diegene. En dan respecteer je ongewild niet de vrijheid van die persoon en dus respecteer je het principe van geweldloosheid niet meer.

Inlevingsvermogen is jouw vermogen om echt te voelen wat die ander voelt en dat door je heen te laten stromen zonder te oordelen. Dat is een vaardigheid die je bewust kunt ontwikkelen. Eigenschappen kun je tussen twee mensen niet overdragen, maar emoties wel. Als iemand in jouw omgeving een emotie ontwikkelt, kun jij die ook voelen. Als iemand waar je mee in gesprek bent een gevoel van verdriet, angst, woede enz. met zich meedraagt, zal dat jouw gevoelsleven beïnvloeden. Jouw gevoelsleven zal de neiging vertonen zich daaraan te spiegelen. Je bestaat voor meer dan 70% uit water en water spiegelt zich aan zijn omgeving. Dat is een volstrekt natuurlijk proces.

De vraag is dus niet of jij over het vermogen van inleving beschikt; de vraag is hoe je ermee omgaat. Je kunt het leren om er bewust mee om te gaan. De meeste mensen hebben juist de neiging ontwikkeld om hun inlevingsvermogen te verdringen. Het is helemaal niet prettig om steeds maar alle gevoelens van je omgeving bij jezelf toe te laten en dus leer je al snel om je daar een beetje voor af te sluiten. En dan zakken al die gevoelens weg naar de kelders van jouw onderbewustzijn en daarmee bespaar jij jezelf op korte termijn de mogelijke pijn van anderen, maar je verliest ook heel veel waardevolle informatie, terwijl die verdrongen gevoelens op langere termijn alsnog naar boven komen.

Hoe kun je nu leren om je vanuit bewustzijn in te leven in de gevoelens van je omgeving? In principe is dat niet anders dan de ontwikkeling van bewustzijn van je eigen gevoelsleven. In meditatie leer je om bewust de waarnemer in jezelf te ontwikkelen en met enige afstand je gevoelsleven te schouwen. Vanuit die bewustzijnstoestand kun jij naar jouw emoties ‘kijken’ en ze bewust doorleven. Je kunt hun oorsprong herkennen en zien hoe ze jouw gedrag beïnvloeden. Vanuit dat inzicht kun je onderscheidingsvermogen ontwikkelen en bewustere keuzes maken.

Zo is het ook met inlevingsvermogen. Het is een proces van bewuste herkenning. Leer dus juist wel om toe te laten dat al die gevoelens door je heen stromen. Jouw lichaam is het meest geavanceerde zend-en-ontvangst-station dat de natuur ooit heeft voortgebracht en we zullen het nooit volledig kunnen nabouwen. Gebruik dat vermogen ten gunste van bewustwording van jouzelf en jouw omgeving, maar verlies jezelf er niet in. Leer dus om steeds gevoelens toe te laten en ze bewust met enige gezonde beschouwelijkheid waar te nemen zonder dat ze bezit van je nemen. Het maakt niet uit of die gevoelens van binnen of van buiten komen. Je bent al één!

Besef daarbij dat het astrale lichaam, waar de emoties zich afspelen, wordt beheerst door de 5 elementen Ether, Lucht, Vuur, Water en Aarde. Iedere emotie draagt de kenmerken met zich mee van een combinatie van die elementen. Als jij dat bewust herkent ga je steeds bewuster de ‘taal’ van het astrale lichaam spreken. Uiteindelijk komen emoties voort uit een hechting. Er is een angst om iets te verliezen of een frustratie van onvervuld verlangen en die kracht neemt de elementaire vorm aan van druk (Lucht), overlevingsdrang (Vuur), conformisme (Water) of starheid (Aarde) of een combinatie daarvan. Als je dat proces van oorzaak en gevolg in jezelf en in anderen bewuster gaat herkennen, kun je er vanuit wijsheid liefdevol op reageren. Je ziet dat de ander overvallen is door een onbewuste kettingreactie en jij kunt dan jouw vermogen tot helderheid en verbinding inzetten om de druk uit dat proces te halen. Liefdevolle acceptatie (overgave) is de ware ontlading van een emotie. In dat proces komen helderheid en liefde samen.

Door regelmatig te mediteren ontwikkel jij jouw vermogen om bewust te schouwen. Je leert om de hele dag door vanuit jouw innerlijke waarnemer te leven. Je ontwikkelt een meditatief leven en de ware ontmoeting met jezelf en jouw medemensen, dieren (!) en zelfs planten en bomen krijgt een heel andere dimensie. Omdat je steeds oprecht herkent wat zich emotioneel om je heen afspeelt, kun je dat steeds in jezelf herkennen zonder te oordelen. En dan leef je vanuit liefdevolle verbinding met je omgeving. Dat is het ware inlevingsvermogen.

Veel succes.

In onze opleiding leer je op de juiste manier te mediteren, zodat je gericht kunt werken aan de ontwikkeling van jezelf en jouw leven door bewustwording en zelfstudie.

INTERESSE? NEEM CONTACT OP! OF KOM NAAR EEN LEZING. KLIK HIER VOOR DATA.

Wij waarderen het als je deze blog deelt met anderen.