Onthechting en onverschilligheid

Een van de belangrijkste aanwijzingen voor yogabeoefenaars is onthechting. Het is waardevol dat je leert beseffen dat alles wat je waarneemt ook weer voorbij gaat, zowel de goede als de slechte dingen. En als je gaat hechten aan dingen die voorbij gaan doet het natuurlijk pijn als je los moet laten. Om dat te voorkomen is onthechting een belangrijk proces. Door onthechting ga je de dingen helderder zien. Van een afstandje zie je alles scherper.

Krishna zegt in de Baghavad Gita [Hoofdstuk 3 sloka 19] tegen Arjuna: “Verricht daarom, zonder gehechtheid, steeds de handeling die uw plicht u voorschrijft; want door handeling te verrichten zonder gehechtheid bereikt de mens het Allerhoogste”. Vrij vertaald: “Handel zonder te hechten aan de vrucht van de handeling”. Doe wat je moet of wilt doen. Doe het met aandacht, maar maak je geen zorgen over de uitkomst ervan.

Bij veel mensen roept deze houding weerstand of zelfs verontwaardiging op omdat deze ongehechtheid makkelijk zou kunnen leiden tot roekeloosheid en onverschilligheid. Leerlingen hebben in eerste instantie vaak het gevoel dat ze door een soort zinloosheid worden bevangen als ze proberen te onthechten. Het is zeker niet zo bedoeld. Het is de bedoeling dat je juist geen onverschilligheid ontwikkelt, maar vrijheid. Onverschilligheid is een teken van een laag bewustzijnsniveau. Je denkt niet van tevoren na over de consequenties van jouw acties. En dat is juist wat we níet bedoelen. Onze methode is er juist op gericht mensen vrijheid te verschaffen door bewustwording.

Hoe valt het advies van Krishna dan te rijmen met het streven naar bewustwording? Eigenlijk is het heel simpel. Er zijn vele soorten prikkels die aanzetten tot handeling, maar er is een wezenlijk verschil tussen angsten, begeertes en idealen. Het is voor jouw eigen harmonie belangrijk onverschillig te worden voor tijdelijke prikkels en steeds meer gericht te raken op wezenlijke idealen. Als je een handeling vol overgave verricht, omdat je oprecht gelooft dat dit het beste is wat je op dit moment kunt doen dan doe je dit zo goed als je kunt. Dan offer je als het ware jouw handeling aan een hoger doel. Dan is er juist volledige aandacht in de handeling zelf en inderdaad geen aandacht voor de uitkomst ervan, omdat je weet dat je het hoogst haalbare hebt bereikt. Dan komen onthechting en overgave samen en ontwikkel je een manier van leven die heel veel voldoening én heel veel vrijheid geeft.

Het gaat erom dat je jouw aandacht voor angsten en begeertes ombuigt naar idealen.

De Yamas zijn gericht op bevrijding van angsten en begeertes door onthechting.

De Niyamas zijn gericht op het ontwikkelen van idealen door overgave.

Je kunt deze levenshouding soms herkennen bij kunstenaars, ambachtsmensen en topsporters. In volledige concentratie leveren zij topprestaties en ze zullen het kunnen bevestigen: één verstorende gedachte aan de uitkomst van hun inspanning zal de concentratie verbreken en de uitkomst verstoren. Het mooie is dat je de hele dag, in alles wat je doet, kunt oefenen. Regelmatige meditatie helpt je enorm om je dat gevoel te herinneren en ook gedurende de dag vast te houden.

Wat je ook doet, doe het met liefdevolle aandacht en wees tevreden met de uitkomst.

Veel succes.

In onze opleiding leer je op de juiste manier te mediteren, zodat je het zelf toe kunt toepassen.

INTERESSE? NEEM CONTACT OP! OF KOM NAAR EEN LEZING. KLIK HIER VOOR DATA.

Wij waarderen het als je deze blog deelt met anderen.