Irriteerbaar

We zien zeker in de eerste jaren van de opleiding Raja Yoga dat mensen nog regelmatig wrijving ondervinden in relatie tot hun omgeving. Dat ontstaat op 2 manieren:

  1. De meeste mensen hebben zich aangeleerd om zich te richten op hun voorkeuren en afkeuren en dus de hele dag te oordelen over alles wat ze waarnemen. Dit doen ze zowel naar zichzelf als naar hun omgeving.
  2. Veel mensen hebben een bepaald verlangen om ‘gehoord’ te worden. In essentie is dit een verlangen naar liefde, erkenning en waardering. Dat is enerzijds voor velen een sterke drijfveer om hun best te doen en in die zin komt daar natuurlijk ook heel veel goeds uit voort. Toch leidt het anderzijds ook tot een bepaalde afhankelijkheid van de omgeving. Als waardering uitblijft leidt dit tot teleurstelling, onbegrip en frustratie.

In de loop van de opleiding doen mensen meer ervaring op in meditatie. Door de bewuste zelfstudie die dat feitelijk is, worden yogabeoefenaars zich in de loop der tijd steeds bewuster van de vicieuze cirkel van het oordelen en reageren op voorkeuren en afkeuren en gaan ze zien dat er een enorme vrijheid voorbij het oordeel ligt. Besef dat wat een ander van je vindt niet zoveel zegt over jou en heel veel over die ander. Andersom is het net zo: wat jij van een ander vindt zegt heel veel over jou. Leer om niet te oordelen en niet te veel te verwachten. Wees tevreden met jezelf en jouw omgeving en ervaar de vrijheid die daaruit voortkomt. Dan zal je merken dat steeds minder mensen en gebeurtenissen ‘irritant’ zijn en jij steeds minder ‘irriteerbaar’ bent.

Veel succes.

In de komende weken geven we veel lezingen over Raja Yoga. Kom gerust langs als je geïnteresseerd bent. Kijk op de site voor de data en locaties.