Vormen van Yoga

Er zijn zoveel varianten van Yoga dat veel mensen door de bomen het bos niet meer zien. Toch is in de oorspronkelijke leer heel helder geformuleerd wat Yoga in essentie is.

De letterlijke betekenis van het woord Yoga is eenwording (met jouw oorspronkelijke aard). In die zin is de betekenis van Yoga sterk verwant met ons woord religie, dat is afgeleid van het Latijnse Religare, wat herverbinden met jezelf betekent.

De Yoga-leer onderscheidt vier wegen naar eenwording (Samadhi):

  1. Bhakti Yoga – Eenwording door devotie, door toewijding aan het hogere en onthechting van het lagere.
  2. Jnana Yoga – Eenwording door begrip voorbij mentale begrenzingen, door zuiver inzicht.
  3. Karma Yoga – Eenwording door handeling zonder hechting aan de vrucht van de handeling.
  4. Raja Yoga – Eenwording door het naar binnen richten van de aandacht (meditatie).

Alle andere vormen van Yoga zijn later bedachte en tijdelijke verschijningsvormen. Op zich is dat niet erg. Het is alleen wel belangrijk om je te blijven afvragen of je nog wel bezig bent met het oorspronkelijke doel. Yoga-beoefening die Samadhi niet als einddoel heeft, kan best een plezierige oefening zijn; het is alleen geen Yoga en het zou eigenlijk omwille van de duidelijkheid en helderheid beter zijn om het niet zo te noemen.

 

Heb je interesse in Raja Yoga? Kom dan naar onze lezing op 15 juli a.s. aan de Lonnekerspoorlaan 88 in Enschede.